Video

Farba: 

1. Praktická ukážka: Ako viesť rozhovor s pacientkou s vaginálnou mykózou

V kurze Intímne zdravie ženy – vaginálna mykóza máte možnosť načerpať odborné vedomosti, ktoré sa týkajú vaginálnych zápalov. Teória je však len polovica úspechu. Nemenej dôležitá je prax a schopnosť viesť rozhovor s pacientkou v lekárni.

 

Vo videu nájdete ukážu:

•  ako správne viesť rozhovor s pacientkou,

•  ako klásť otázky pre určenie diagnózy,

•  ako jasne a zrozumiteľne poskytnúť dispenzačné optimum pri vaginálnej mykóze.