Vytvorené v spolupráci s
Fieldset
Vekom podmienená degenerácia makuly

Kreditácia kurzu vypršala.

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je vo vyspelých štátoch najčastejšie ochorenie, ktoré vedie k strate centrálneho videnia. Pre sestry sme pripravili kurz s AD testom, ktorý im rozšíri vedomosti o tomto zdravotnom probléme. 

Vekom podmienená degenerácia makuly

Informácie o vekom podmienej degenerácii makuly

Pozrite si video, v ktorom vám pán MUDr. Ladislav Jančo, PhD., MPH, FEBO priblíži kazuistiky zamerané na úskalia diagnosticky a liečby...